Os Cocoricos seguimos xogando coas letras para coñecelas mellor e na nosa pescuda de novos aforcados esta semana descubrimos este con pistas que nos encantou. Podemos xogar contra o ordenador ou contra outro contricante. Familias atrevédesvos?
AHORCADO

Anuncios