Ata agora todas as nosas obras foron en plano pero esta semana démoslle volume as creacións, para iso usamos tiras de cores que fomos pegando en cartolina negra, iso si, no podiamos botar pegamento nos extremos e non podían ir pegados ao papel. Non está claro? Pois botadelle un ollo!

Anuncios